Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΗ


Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖο, δίπλα στὸ Μετρό, μπορεῖτε πλέον νὰ γνωρίσετε τὴν μέθοδο "Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς",  νὰ ξεφυλλίσετε τὰ βιβλία τῆς μεθόδου καὶ τὴν διδακτορικὴ ἔρευνα ἐπ΄αὐτῆς, νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὶς εκδηλώσεις μας κι ἄν εἶσθε ἐκπαιδευτικός,  νὰ ἀσκηθῆτε στὴν διδασκαλία τῆς μεθόδου.
 

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

"Αἴλουρος καὶ ὄρνιθες" ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΣ

Θεατρικὸ δρώμενο στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἀπὸ μαθητὲς τοῦ νηπιαγωγείου 'Τὸ τρενάκι᾿ , οἱ ὁποῖοι διδάσκονται ἀρχαῖα ἑλληνικὰ μὲ τὴν μέθοδο " ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ. ΝΗΠΙΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ"

Συγχαρητήρια!!!