Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ἀρετὰς ἕνεκεν: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 1453

Ἀρετὰς ἕνεκεν: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 1453: Ἡ ἅλωσις μὲ τὴν πένα τῆς Μαρίας Λαμπαδαρίδου -Πόθου :        Ἐκείνη τὴν Βασιλεύουσα, ποὺ αἱμορραγούσανε οἱ δρόμοι της καὶ οἱ ἐκκλησιές...

Ἀρετὰς ἕνεκεν: ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 1453-ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2018 ΣΤΗΤΕ ΑΝΔΡΕΙΩΣ

Ἀρετὰς ἕνεκεν: Ἡ ἅλωσις μὲ τὴν πένα τῆς Μαρίας Λαμπαδαρίδου -Πόθου :     

  Ἐκείνη τὴν Βασιλεύουσα, ποὺ αἱμορραγούσανε οἱ δρόμοι της καὶ οἱ ἐκκλησιές...

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΤΟ ΔΙΑΛΕΧΘΩΜΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΗ


Σὲ μία ὄμορφη μονοκατοικία στὸ Θησεῖο, δίπλα στὸ Μετρό, μπορεῖτε πλέον νὰ γνωρίσετε τὴν μέθοδο "Διαλεχθῶμεν Ἑλληνικῶς",  νὰ ξεφυλλίσετε τὰ βιβλία τῆς μεθόδου καὶ τὴν διδακτορικὴ ἔρευνα ἐπ΄αὐτῆς, νὰ ἐνημερωθῆτε γιὰ τὶς εκδηλώσεις μας κι ἄν εἶσθε ἐκπαιδευτικός,  νὰ ἀσκηθῆτε στὴν διδασκαλία τῆς μεθόδου.