Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020


ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ

Α)  ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.thinglink.com/scene/1316919559613054978

Β) ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ Α΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

https://www.thinglink.com/scene/1316941161318842370

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου